Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

RADIOMOYSIKORAMA

RADIOMOYSIKORAMA
LAIKA TRAGOYDIA

serifis

Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ

Απότομη κίνηση ή δόνηση εκτάσεων του στερεού φλοιού της γης. Προέρχεται από μετατόπιση μαζών κάτω από την επιφάνεια της γης. Έχουν παρατηρηθεί σεισμοί όλων των βαθμών έντασης, που γίνονται αντιληπτοί από πολύ ευαίσθητους σεισμογράφους σε ειδικούς σταθμούς. Για να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα των σεισμών πρέπει να καθοριστούν τα διάφορα στοιχεία, που χρησιμεύουν σαν βάση εκτιμήσεως. Πρώτο στοιχείο είναι η ΄΄εστία΄΄ ή ΄΄υπόκεντρο του σεισμού, η υπόγεια δηλ. έκταση, στην οποία γεννιέται ο σεισμός. Δεύτερο στοιχείο είναι το ΄΄επίκεντρο ΄΄ του σεισμού , δηλ. η περιοχή της επιφάνειας της γης που βρίσκεται κάθετα πάνω από την ΄΄εστία΄΄. Έπειτα πρέπει να διακρίνουμε τα διάφορα σεισμικά κύματα, καθώς και τα αποτελέσματα των σεισμών (καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές, ανθρώπινα θύματα). Τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες (αντοχή υπέδαφους, κατασκευή σπιτιών, πυκνότητα πληθυσμού, τοπική ώρα, συνήθειες πληθυσμού).

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο σημειώνονται

ΙΤΑΛΙΑ 165 σεισμοί (έτη 1891 –1920)

ΕΛΛΑΔΑ 531 σεισμοί (έτη 1893-1898)

ΙΑΠΩΝΙΑ 1041 σεισμοί (έτη 1885-1892)

ΑΓΓΛΙΑ 13 σεισμοί (έτη 1889-1916)

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΗΤΑΝ

ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, το 1703, με 200.000 νεκρούς.

ΣΤΙΣ ΙΝΔΙΕΣ , το 1737, με 300.000 νεκρούς.

ΣΤΗ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ , το 1755, με 50.000 νεκρούς.

ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗ, το 1908, με 100.000 νεκρούς.

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, το 1920, με 180.000 νεκρούς.

ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, το 1923, με 99.331 νεκρούς.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Πολλές φορές οι σεισμοί επιφέρουν τεράστιες καταστροφές σε πόλεις και χώρες,
(τεράστια κύματα στη θάλασσα, κατολισθήσεις, καθιζήσεις,κατάρρευση κτιρίων).

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

Είναι δυνατό από τον ΄΄κύριο σεισμό΄΄ να προηγούνται οι ασθενικές πρόδρομες δονήσεις και να ακολουθούν οι ΄΄μετασεισμικές δονήσεις΄΄ ή ΄΄μετασεισμοί΄΄. Κάθε σεισμός ξεκινά από μία θέση από τα βάθη της Γης, όπου γεννιέται η ενέργεια που τον προκαλεί. Η θέση αυτή λέγεται εστία του σεισμού. Η εστία του σεισμού κατά λαμβάνει μία επιφάνεια με άγνωστη έκταση και άγνωστο βάθος. Και αυτή η επιφάνεια σημειώνεται με ένα σημείο, το επίκεντρο. Η περιοχή γύρω από την εστία του σεισμού στην οποία γίνονται αντιληπτές οι σεισμικές δονήσεις από τον άνθρωπο λέγεται μακροσεισμική περιοχή. Κάθε σεισμός έχει τους δικούς του χαρακτήρες, έναν ιδιαίτερο δηλαδή τρόπο με τον οποίο γίνεται αισθητός σε διάφορους τόπους. Τέτοιοι χαρακτήρες είναι: η ένταση, το είδος, η διάρκεια, και η διεύθυνση.

1) Ένταση του σεισμού. Αυτή μπορεί να εκτιμηθεί από τα αποτελέσματα που προκαλούνται στο έδαφος. Για το χαρακτηρισμό των σεισμών ανάλογα με την έντασή τους προτάθηκαν διάφορες κλίμακες. Η κλίμακα ΡΙΧΤΕΡ είναι αυτή που χρησιμοποιείται πιο πολύ και διακρίνει τους σεισμούς σε 12 βαθμούς.

2) Το είδος του σεισμού. Ανάλογα με τα αίτια που τους προκαλούν οι σεισμοί χωρίζονται σε:

α) Ηφαιστειογενείς: εκδηλώνονται σε περιοχές που βρίσκονται ενεργά ηφαίστεια

κυρίως πριν και μετά από τις ηφαιστειακές εκρήξεις.

β) Εγκατακρημνισιγενείς: εκδηλώνονται όταν καταρρέουν οροφές σπηλαίων που έχουν δημιουργηθεί από την υπόγεια ροή του νερού και είναι σεισμοί με μικρή καταστρεπτική ενέργεια.

γ) Τεκτονικοί: λέγονται έτσι επειδή έχουν κάποια σχέση με την τεκτονική κατασκευή της περιοχής. Προκαλούνται από δυνάμεις που ξεπερνούν τα όρια της αντοχής των πετρωμάτων, με αποτέλεσμα να παραμορφωθούν τα στρώματα των πετρωμάτων.

3) Διάρκεια. Διάρκεια του σεισμού λέγεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο σεισμός είναι αισθητός. Η διάρκεια των σεισμών είναι πάρα πολύ μικρή (λίγα δευτερόλεπτα μέχρι 1΄ το πολύ), αλλά οι δονήσεις επαναλαμβάνονται με μεγάλη ταχύτητα έτσι ώστε να διατηρείται η εντύπωση μιας παρατεταμένης δόνησης και μόνο. Η διάρκεια του σεισμού εξαρτάται από το μέγεθος του σεισμού, από την απόσταση του παρατηρητή, από το επίκεντρο κ.λ.π..

4) Η διεύθυνση. Η διεύθυνση απ’όπου φαίνεται ότι έρχεται ο σεισμός είναι ανεξάρτητη από τη θέση του επίκεντρου. Πολλές φορές συμπίπτει με τη διεύθυνση προς την οποία βρίσκεται το επίκεντρο, τις περισσότερες όμως όχι. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πετρώματα, μέσα από τα οποία μεταδίδονται οι σεισμικές δονήσεις, παρουσιάζουν διαφορετική ελαστικότητα το ένα από τ’άλλο.


Κάθε σεισμός χαρακτηρίζεται από ορισμένα στοιχεία. Αυτά είναι:

1) Το βάθος: Είναι η κατακόρυφη απόσταση του υπόκεντρου από το επίκεντρο και ποικίλλει ανάλογα με το είδος του σεισμού. Ανάλογα με το βάθος οι σεισμοί χαρακτηρίζονται σε αβαθείς(βάθος εστίας μέχρι 50χλμ.), σε ενδιάμεσους (βάθος 50 250χλμ.), σε βαθείς(βάθος 250-720χλμ.).

2) Το μέγεθος: Το μέγεθος του σεισμού προσδιορίζεται από την ενέργεια που εκλύεται κατά τη διάρκεια του σεισμού και η οποία, αν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί θα έδινε έργο. Έτσι ως σεισμός 1ου μεγέθους χαρακτηρίζεται ο σεισμός κατά τον οποίο εκλύεται τόση ενέργεια, όση και κατά την κίνηση του εδάφους που προκαλείται από τον άνεμο, τα κύματα της θάλασσας, τα μέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.,ως σεισμός 2ου μεγέθους χαρακτηρίζεται η δόνηση κατά την οποία η ενέργεια που εκλύεται είναι 10 φορές περισσότερη από την ενέργεια του σεισμού 1ου μεγέθους και σεισμός 3ου μεγέθους είναι η δόνηση κατά την οποία η ενέργεια που εκλύεται είναι 10 φορές περισσότερη από αυτήν που εκλύεται από σεισμό 2ου μεγέθους κ.ο.κ..

Το μέγεθος του σεισμού υπολογίζεται με τη βοήθεια των σεισμογράφων. Όταν η εστία του σεισμού βρίσκεται κοντά στην ακτή ή κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, τότε λέμε ότι έχουμε θαλάσσιους σεισμούς ή θαλάσσια σεισμικά κύματα.
Στην περίπτωση θαλάσσιου σεισμού είναι δυνατό να δημιουργηθούν στον πυθμένα της θάλασσας πελώρια χάσματα και να σχηματιστούν ξαφνικά τεράστιες κοιλότητες. Τις κοιλότητες αυτές σπεύδει το νερό με ορμή να τις καλύψει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στην επιφάνεια της θάλασσας κύματα μεταφοράς.
Οι περιοχές της Γης όπου γίνονται πραγματικά σημαντικοί σεισμοί αποτελούν τέσσερις χαρακτηριστικές ζώνες, που είναι:
η Περιειρηνική, η ζώνη του Ατλαντικού,
η Μεσόγειος υπερασιατική ζώνη
και η ζώνη του Ινδικού ωκεανού.
Το πρόβλημα της πρόγνωσης των σεισμών είναι πολύ δύσκολο και παραμένει ακόμα στη μεγάλη του έκταση άλυτο.

Στον ελληνικό χώρο υπάρχουν πολλές εστίες σεισμού, εξαιτίας του μεγάλου κατακερματισμού.

Οι περισσότεροι σεισμοί της Ελλάδας είναι τεκτονικοί.

ΠΗΓΗ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΙΝΗΣ
Των μαθητών της Α! τάξης Αντώνη Τατάκη, Ελένης Ψωμά, Γιάννη Μπίνα.

powered by Agones.gr - Stoixima
powered by στοιχημα

Βαθμολογίες πρωταθλημάτων

Βαθμολογίες πρωταθλημάτων:

add this from HERE!

SSSS

"Print this page"

AGNANTA HLEIAS

AGNANTA HLEIAS

Τα Άγναντα από την ίδρυσή τους


Το 1835 με Βασιλικό Διάταγμα, η απελευθερωμένη Πηνεία αρχίζει να παίρνει διοικητικά την μορφή της και μεταξύ των δήμων που δημιουργούνται, είναι και αυτός της Σελληεντίας (Τατάραλης). Περιλαμβάνει εκτός των άλλων οικισμών και το Σινούζι.
Το 1841 οι Δήμοι συγχωνεύονται σε έναν με Βασιλικό Διάταγμα της 22ας Ιανουαρίου 1841 "Περί συγχωνεύσεως των Δήμων της Επαρχίας Ηλείας" σε 8 από 22 που δημοσιεύθηκαν στο Φ. Ε. Κ. 5/ 8 / 1841.
Δήμος Πηνιειαίων (Πηνείας) με έδρα τον οικισμό Λουκάβιτσα και αποτελείται από τους οικισμούς:
α) Μπαλί, Αλιάδες, Μπεζαϊτη, Δάμιζα, Καλαθά, Κολοκυθά, Σκληρού, Μαρινάκι, Ιμάμτσαούση, Μονή Αγίου Βλάση και Υπεραγία Θεοτόκος.
β) Απάνου Λουκάβιτσα, Μουσουλή, Δελήμπαλη, Κάτου Λουκάβιτσα, Πυρί, Καραλή, Βελανίδι, Ρουπακιά, Σούλι.
γ) Κούλουγλι, Κλεισούρα, Μουζίκα, Δαφνιώτισσα (Δαφνίτσα), Μπεσερέ, Λόπεσι, Νιοχώρι, Κοκλάκι.
δ)Τατάραλη, Σκλήβα, Σιμόπουλου, Λαγανά, Καλού Παιδιού, Σισόζι (Σινούζι), Μπονδάναι (Μπουρντάνου), Καραγκιαζάκι ( Καραγκιούζι), Λουκά, Δάρα, Αναζήρι, Μπέχρου, Γερουπέτρου, Καρυά, Καρακασίμι, Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος.
Με Βασιλικό Διάταγμα της 5ης Δεκεμβρίου 1845 δημοσιεύθηκε στο αρ. 34/ 20 – 12 – 1845 "Περί προσδιορισμού των εδρών των Νομαρχιών και Επαρχιών". Έδρα του νομού Ηλείας ο Πύργος. Ο δε Δήμος Πηνιείων ως εξής: Μπαλί, Σούλι, Αηλιάδες, Μπεζαϊτη, Δάμιζα, Καλαθά, Κολοκυθά, Σκληρού, Μαρινάκι, Ιμάμ – Τσαούση, Μονή Αγίου Βλάση, Υπεραγία Θεοτόκος, Απάνου Λουκάβιτσα, Δελήμπαλη, Κάτου Λουκάβιτσα, Πυρί, Καραλή, Βελανίδι, Ρουπακιά, Σούλι, Μπαλί, Κούλουγλι, Μπεσερέ, Λόπεσι, Νιοχώρι, Κοκλάκι, Μουζίκα, Σκλήβα, Σιμόπουλου, Λαγανά, Καλού Παιδιού, Σινούζι.
Ο Δήμος Πηνιείων διαιρέθηκε σε κοινότητες με Βασιλικό Διάταγμα στις 18 – 8– 1912 "Περί συστάσεως Δήμων και κοινοτήτων", και μεταξύ άλλων είναι και η κοινότης Σινούζι.
Το Βασιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 28 – 8 – 1912 "Περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν τω νομό Αχαΐας και Ήλιδος" που δημοσιεύθηκε στο αρ.256/ 28 – 8 – 1912 Φ.Ε.Κ. Αναγνωρίζονται οι κοινότητες και οικισμοί με λιγότερους από τριακόσιους κατοίκους αλλά που έχουν και σχολεία, όπως στο Σινούζι.
Με Νομοθετικό Διάταγμα της 17 – 9 – 1926 "Περί μετονομασίας κοινοτήτων και συνοικισμών", έχουμε και στην Πηνεία τη μετονομασία του χωριού Σινούζι σε Άγναντα.
ΠΗΓΗ: Ηλίας Π. Τουτούνης, Ο δήμος Πηνείας,

Παρουσίαση Νομού Ηλείας - Εισαγωγή

N. HLEIAS PYRGOS

Αθλητικά - Ειδήσεις Google

TV LIVE

المزيد من القنوات | Watch more Tv

MAP

MAP
AGNANTA HLEIAS

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΚΛΙΚ στήν εικόνα

ΚΛΙΚ στήν εικόνα

δ

δ
Κλίκ στήν εικόνα

Η ΩΡΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΛΕ ΟΛΕ....

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ  ΟΛΕ ΟΛΕ....
ΚΛΙΚ στήν εικόνα

ΛΑΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΛΑΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Pathfinder

ΑΚΟΥΣΕ ΦΙΛΕ ΔΥΟ ΠΕΝΙΕΣ(στο μπουζούκι ο Παναγιώτης ) ΑΓΝΑΝΤΑ

Loading...

zoni asfaleias sos

Loading...

Maukie - the virtual cat

ΜΟΝΤΕΛΑΚΙ O SERIFIS

ΜΟΝΤΕΛΑΚΙ O SERIFIS

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ

ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,ΑΝ ΣΕ ΒΑΡΕΝΕΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΕ
ΕΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ,ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙΣ .ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΔΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΕΣΥ ΤΩΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΡΩΙΝΗ. ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ,ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΙΑ ΣΤΕΡΕΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣ. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΕ.

ΑΜΕΡΙΚΗ 2001

Loading...

Blogz.GR

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com

ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Νομός Ηλείας
Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας
Τηλ. 26240-22529
Μουσείο Ολυμπιακών αγώνωνΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τηλ. 26240-22544
Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας
Τηλ. 26220-41415
Ναός του Επικουρίου Απόλλωνος
Τηλ. 26260-22275
Μουσείο Λαογραφικό Αμαλιάδα
Τηλ. 26220-22912
Κάστρο Χλεμούτσι
Τηλ. 26230-95033

· Αρχαία Ολυμπία
· Αγορά Αρχαίας Ήλιδας
· Ναός Επικούριου Απόλλωνος
· Ναός Αφροδίτης (Φιγάλεια)
· Ναός Αθηνάς (Αλίφειρα)
· Ναός Δήμητρας (Λέπρεον)
·Παναγία η Καθολική (Γαστούνη)
·Μονή Φραγκαβίλλας (Αμαλιάδα)

GREECE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗς

Loading...

ΑΓΝΑΝΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

MAPS AGNANTA HLEIAS


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕ ΤΑ ΒΕΛΗ: ΠΑΝΩ + ΚΑΤΩ + ΔΕΞΙΑ + ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ GOOGLE ΒΑΣΙΛΗΣ


Πνευματικά δικαιώματα
Ότι δημοσιεύεται πρωτότυπα στο blog αυτό, είναι copyleft. Για οποιαδήποτε έστω και με μικρό αντίτιμο εμπορική χρήση, απαιτείτε η άδεια απο τον τον διαχειριστή του blog. Θερμή παράκληση (όχι υποχρέωση) στο τέλος οποιαδσήποτε αναδημοσίευσης να αναφέρεται η πηγή (Πηγή: serifis.Blogspot.Com).